Lenovo

رام رسمی Lenovo A616 اندروید ۴٫۴٫۴

_5581316

نسخه رام : Lenovo A616 – Android 4.4.4 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: نصب با استفاده از ابزار SP ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A66 اندروید ۲٫۳٫۶

lenovo-a66

نسخه رام : Lenovo A66 – Android 2.3.6 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : ؟ زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A65 اندروید ۲٫۳٫۵

Lenovo_A65_L_1

نسخه رام : Lenovo A65 – Android 2.3.5 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : ؟ زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: با استفاده از منوی ریکاوری ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A590 اندروید ۴٫۱٫۱

index

نسخه رام : Lenovo A590 – Android 4.1.1 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: نصب با استفاده از ابزار SP ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A60 اندروید ۲٫۳٫۵

a60

نسخه رام : Lenovo A60 – Android 2.3.5 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : ؟ زبان : EN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A536 اندروید ۴٫۴٫۲

lenovo-a536

نسخه رام : Lenovo A536 – Android 4.4.2 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : ? زبان : EN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A529 اندروید ۲٫۳٫۶

lenovo-a5299

نسخه رام : Lenovo A529 – Android 2.3.6 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps :  زبان : Multilang         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش تولز ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A516 اندروید ۴٫۲٫۲

201405150252451131

نسخه رام : Lenovo A516 – Android 4.2.2 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : زبان : AR/EN/FR/IN/MS/RU/SR/TH/UK/VI/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش تولز ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A520 اندروید ۲٫۳

706603627_30349

نسخه رام : Lenovo A520 – Android 2.3 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps :  زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: ۱- ابتدا نرم افزار فلش تولز ...

توضیحات بیشتر »

رام رسمی Lenovo A398T اندروید ۴٫۱٫۲

lenovo-a398t-2

نسخه رام : Lenovo A398T – Android 4.1.2 رام رسمی : رام کاستوم: گوگل پلی و Gapps : زبان : EN/CN         *این رام رسمی است و مورد تایید نیدرام می باشد (تاییدیه کامل توسط دولوپر)*     آموزش نصب رام: نصب با استفاده از ابزار UpgradeDownload: ...

توضیحات بیشتر »